Sökning: "Johanna Falkenberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Falkenberg.

 1. 1. Att arbeta med social hållbarhet i kommunen : En kvalitativ studie om den sociala hållbarhetsstrategens perspektiv på socialt hållbarhetsarbete och dess påverkan på invånares livsvillkor i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lomander; Ellen Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Sociology; Social Sustainability; life conditions; equality; justice; welfare; Halland County; Sociologi; Social Hållbarhet; Livsvillkor; Halland; jämlikhet; tillit; rättvisa; välfärd; Hallands Län; Kungsbacka; Varberg; Falkenberg; Hylte; Halmstad; Laholm;

  Sammanfattning : Intresset för social hållbarhet har vuxit globalt det senaste decenniet och är idag ett fokus i såvälden privata som offentliga sektorn. Det finns en kunskapslucka i hur det strategiska arbetet medsocial hållbarhet utförs i svenska kommuner, vilket uppsatsen önskar bidra till. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :August Sandgren; Stina Dufva; Johanna Fransson; Andreas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Ishockeyrink; Ishall; Brandteknisk riskvärdering; Personsäkerhet; Riskanalys; Utrymningstid; Tillgänglig tid; Brandscenario; Pathfinder; Argos; Fire Dynamics Simulator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att göra en brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall och utvärdera det befintliga brandskyddet med avseende på personsäkerhet. Arbetet ingår i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) som ges av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 3. 3. Att sälja sitt jag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Falkenberg; Agnes Östberg; [2017]
  Nyckelord :digital naturals; sociala medier; personligt varumärkesbyggande; intrycksstyrning; självpresentation; digital identitet; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1997, the concept of personal branding was popularized. Since then our world has changed, and is still changing, with the use of technology, digitization and so-cial media. Constructing and managing one's personal brand is something that to-day largely occurs in the online environment. LÄS MER

 4. 4. Analys av hur Posten Sverige AB:s omstrukturering av servicenätet har påverkat kundernas miljöbelastning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Johanna Smederöd; [2003]
  Nyckelord :Miljö; bensinförbrukning; koldioxidutsläpp; enkätundersökning; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem: Hur har dessa förändringar påverkat transporterna hos Postens kunder? Behöver de idag åka kortare eller längre för att komma till ett serviceställe eller till kassaservice? Har de bytt transportsätt? Hur har detta sin tur påverkat miljön i fråga om avgaser och utsläpp, framför allt koldioxidutsläpp? Har det medfört en positiv eller negativ förändring i miljöpåverkan? Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur transporterna och dess miljöpåverkan hos Postens kunder har förändrats i och med omstruktureringen i två serviceområden, Gävle, representerat av Gävle kommun, och Halmstad, representerat av Falkenberg och Halmstad kommuner. Detta görs genom att genomföra en postenkät. LÄS MER

 5. 5. Evenemang : -ett vinnande koncept för regional utveckling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Annica Ahlgren; Johanna Andersson; [2001]
  Nyckelord :Evenemang;

  Sammanfattning : Event is a phenomenon that lately has become more common, especially within the tourism industry. This essay is a study within human geography and with focus on the meaning and the design of events. The purpose with this essay is to examine and describe the concept of event and to show how events can influence a region. LÄS MER