Sökning: "Johanna Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Johanna Fransson.

 1. 1. Nationell kartläggningg : Barnmorskeledda mottagningar som bedriver vård och stöd i relation till amning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Fransson; Cristina Grimslätt; [2019]
  Nyckelord :nationell kartläggning; amning; mottagning; barnmorska; organisation; vård; stöd; kombinerad metod;

  Sammanfattning : Nationella rekommendationer beskriver att spädbarn upp till sex månader endast bör erhålla exklusiv amning och därefter rekommenderas delvis amning i ett år eller längre. En viktig faktor, ur vårdens perspektiv, som visat sig vara avgörande för att kvinnor ska lyckas med amning är att vårdpersonal ger individuellt anpassad vård och stöd kring amning. LÄS MER

 2. 2. Munhälsostatus hos äldre patienter vid inskrivning på ortopedavdelning : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Therése Wintélius; Johanna Fransson; [2018]
  Nyckelord :Äldre-äldre; Yngre-äldre; ROAG; Munstatus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva munstatus, nutritionsstatus, kognitionstatus, antal läkemedel, ålder, kön och boendeform hos äldre patienter vid inskrivning på en ortopedavdelning i Kristianstad. Studien utfördes som en tvärsnittstudie, med data inhämtad från en då pågående studie på Kristianstads Centralsjukhus. LÄS MER

 3. 3. "Tack för den frågan" : En studie om begreppet social hållbarhets innebörd och betydelse inom planering och byggande

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Fransson; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Fysisk planering; Pierre Bourdieu; Fältanalys; Norman Fairclough; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :August Sandgren; Stina Dufva; Johanna Fransson; Andreas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Ishockeyrink; Ishall; Brandteknisk riskvärdering; Personsäkerhet; Riskanalys; Utrymningstid; Tillgänglig tid; Brandscenario; Pathfinder; Argos; Fire Dynamics Simulator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att göra en brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall och utvärdera det befintliga brandskyddet med avseende på personsäkerhet. Arbetet ingår i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) som ges av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 5. 5. Inte på undantag : Hur föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning beskriver sina barns fritid med fokus på meningsfullhet och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Beatrice Fransson; Karlsson Johanna; [2017]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; fritid; fritidsaktiviteter; delaktighet; meningsfullhet;

  Sammanfattning : I följande studie har tio föräldrar som har barn med intellektuell funktionsnedsättning intervjuats för att undersöka hur föräldrarna beskriver sina barns fritid med fokus på meningsfullhet och delaktighet. Föräldrarna är boende i olika stora kommuner och barnen är i olika åldrar. LÄS MER