Sökning: "Johanna Frising Jangefelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Frising Jangefelt.

  1. 1. Perifera venkatetrar : hur vanligt är det med komplikationer och vilka är de förekommande komplikationerna?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Evelina Nisses; Johanna Frising Jangefelt; [2021]
    Nyckelord :hund; infektion; katt; komplikationer; PVK; stationärvårdsavdelning;

    Sammanfattning : Perifera venkatetrar används idag till många hundar och katter inskrivna på djursjukhus och veterinärkliniker men endast ett fåtal studier har gjorts relaterat till komplikationer vid användandet av dessa. Information saknas kring hur länge de perifera venkatetrarna används hos hund och katt, vilka komplikationer som uppstår vid användandet och varför de perifera venkatetrarna läggs om. LÄS MER