Sökning: "Johanna Granebring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Granebring.

  1. 1. Strömmande vattenkraft i Amazonas : En förstudie i Leticia, Colombia

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Johanna Granebring; Sara Andersson; [2010]
    Nyckelord :Hydrokinetic power; turbine; Amazonas; Strömmande vattenkraft; Amazonas; turbin; småskalig vattenkraft;

    Sammanfattning : Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete i ämnet maskinteknik med inriktning bistånd genomfört vårterminen 2010. Arbetet är ett samarbete med den svenska organisationen Ankarstiftelsen, som har bistått studenterna med kontakter i Leticia, Colombia. LÄS MER