Sökning: "Johanna Granholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Granholm.

 1. 1. Sanningsregimens kontroll över kulturen : En studie om dansplattformen ICE HOT & New Public Management

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Granholm; Maria Härenstam; [2015]
  Nyckelord :New Public Management; NPM; samtida dans; diskursanalys; sanningsregim; work och control regim; magmatiska logiken-ontologin; Konst; kultur och ekonomi; Arts management.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att belysa hur de kulturella och sociala praktikerna kring ICE HOT, en plattform för samtida dans, var formade och konstituerade. Vår analys grundar sig i hur aktörerna på fältet formas av sannings regimer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER