Sökning: "Johanna Grundström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johanna Grundström.

 1. 1. Pedagogisk utredning En studie om samverkan i utredningen om en elevs behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Grundström; Jennie Sällberg; [2020-03-09]
  Nyckelord :pedagogisk utredning; utredning av en elevs behov av särskilt stöd; specialpedagog; åtgärdsprogram; lärare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter lärare kan ha av processen att utreda en elevs behov av särskilt stöd. För att besvara syftet kommer området att studeras utifrån följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare samverkan kring utredningen av särskilt stöd? Vilket stöd får lärare av den pedagogiska utredningen? Metod: Utifrån studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. LÄS MER

 2. 2. E-kronan: risker och möjligheter : En kvalitativ studie av hur svenska storbanker samt statliga aktörer uppfattar risker och möjligheter med e-kronan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Eriksson; Johanna Grundström; [2019]
  Nyckelord :E-kronan; Kontantlöshet; Digitalisering; Riskhantering; Finansiell stabilitet; Säkerhet; Ekonomiska aspekter; CBDC; Riksbanken; Förståelse;

  Sammanfattning : Genom den minskade kontantanvändningen i Sverige tappar Riksbanken allt mer sin roll och handlingsförmåga på finansmarknaden och Riksbanken har därför föreslagit ett införande av en digital centralbanksutgiven valuta, så kallad e-krona, som ett sätt för att bibehålla den statliga närvaron på marknaden. För närvarande arbetar Riksbanken med ett pilotprojekt som innebär att man under två års tid konstruerar e-kronan genom olika tekniker. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Affirmative Action on Employees' attitudes towards equality : To BBBEE or not to BBBEE? A field study in South Africa

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Johanna Björnsund; Frida Grundström; [2016]
  Nyckelord :Affirmative action; B-BBEE; Apartheid; Employee attitudes; Organizational culture; Group identity; Diversity; Prejudice; Group integration; Equality;

  Sammanfattning : Background- South Africa, the most southern country at the African continent as the name depicts, is a country where Apartheid has prevailed the historical and contemporary landscape of the nation.  The era of Apartheid, being a system of discrimination and segregation, produced racial imbalances within the South African society and polices of affirmative action was enforced as an attempt to redress the racial inequalities. LÄS MER

 4. 4. Organizational Culture in Student-Consulting Firms : Maintaining Culture Despite High Employee Turnover

  Master-uppsats, KTH/Affärsutveckling och Entreprenörskap; KTH/Affärsutveckling och Entreprenörskap

  Författare :Peter Grundström; Johanna Lundin; [2012]
  Nyckelord :Organizational Culture; Knowledge-Intensive Firms; Employee Turnover; Socialization; Student-Consulting Firms; and Management Tools;

  Sammanfattning : This study explores student-consulting firms and how a strong organizational culture can be a key to mitigate their particular challenge of high employee turnover and how their management can work with different dimensions of organizational culture as tools to embed a strong organizational culture. A student-consulting firm is a consulting firm operated by students still engaged in regular educational programs that can be considered a form of knowledge-intensive firm (KIF). LÄS MER

 5. 5. Teamarbete hos två tryckerier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Centrum för teknikstudier

  Författare :Johanna Grundström; [2010]
  Nyckelord :Teamwork; Team; Teambuilding; Tryckerier; Teamutveckling; Effective work;

  Sammanfattning : Under de senaste 20 åren har teamarbete blivit vanligare, inte minst för att arbete i projektform ökar. Projektformen innebär även att arbete i skiftande eller temporära konstellationer förekommer och därmed blir flexibilitet samt snabb anpassning i grupper en konkurrenskraft. I och med detta ökar behoven av att bygga och stärka grupper. LÄS MER