Sökning: "Johanna Hälleberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Hälleberg.

  1. 1. Framtidens apotek : En fallstudie av ett apoteks interna marknadsföring

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Johanna Hälleberg; Linus Svanberg; [2010]
    Nyckelord :internal marketing; case study; VCI; corporate brand; communications; change; culture.;

    Sammanfattning : Background: Around the world, markets deregulates, which leads to increased competition. Meetings between the consumer and the employees of a company determine how the customer perceives the company and / or its brand. LÄS MER