Sökning: "Johanna Hagvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Hagvall.

  1. 1. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

    Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
    Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER