Sökning: "Johanna Hammarqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Hammarqvist.

 1. 1. Linguistic sexism in a digitally native news outlet : A study on linguistic sexism at lexical and discourse levels in Buzzfeed News

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2019]
  Nyckelord :Sexism; digitally native; newspaper language; Buzzfeed; feminist stylistics; Sexism; digitalt inhemsk; digitally native; tidningsspråk; Buzzfeed; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : In 2018, most news articles are consumed online from a digitally native news outlet and it is therefore appropriate to examine the presence of linguistic sexism in the digitally native news site Buzzfeed News. The material is made up of 159 articles collected from Buzzfeed News. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Andersson; Johanna Hammarqvist; [2017]
  Nyckelord :Commitment of mentally ill; Involuntary treatment; Nurse; Experience; Psychiatric care; Tvångsvård; Tvångsåtgärder; Sjuksköterska; Upplevelse; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i Sverige ska bedrivas med patientens självbestämmande i fokus. I vissa fall kan patienter inom psykiatrin dock vårdas mot sin vilja. Sjuksköterskor i Sverige ska arbeta för att främja patientens autonomi och delaktighet. Att då använda tvång kan ge upphov till etiska dilemman. LÄS MER