Sökning: "Johanna Hanell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Hanell.

  1. 1. I väntan på ett narrativ som gryr: En analys av kulturens plats inför Norra Masthuggets omvandling

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Johanna Hanell; Johanna Sundvall; [2019-06-03]
    Nyckelord :urban narratives; Norra Masthugget; cultural industries; urban planning;

    Sammanfattning : Gothenburg is a city in that is currently undergoing large changes and in some aspects a significant rebranding. In Norra Masthugget, a hub for cultural industries and workers in creative fields, the city plans to erect a number of skyscrapers to house commercial businesses. LÄS MER