Sökning: "Johanna Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Johanna Hansson.

 1. 1. Kommunikation inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Winoy; Joel Kvarnsjö; Johanna Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; varumärke; emotionell och rationell kommunikation; Grant Thornton; Deloitte; revisionsbranschen; big four; semistrukturerad intervju; innehållsanalys; Linkedin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Consumers' attitude towards locally produced food products : a study on how the Covid-19 pandemic might have affected consumers attitudes

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Pedersen; Lukas Hansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den digitaliserade redovisningskonsulten : en kvalitativ forskning om hur användningen av digitala verktyg påverkar konsultens arbetssätt och kompetensbehov

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ida Fröberg; Johanna Hansson; [2021]
  Nyckelord :Accounting consultant; Digital phenomena; Digital tools; Ways of working; Competence needs; Redovisningskonsult; Digitala fenomen; Digitala verktyg; Arbetssätt; Kompetensbehov;

  Sammanfattning : Redovisningskonsultens framtid har, med tanke på digitaliseringen inom yrket, under de senaste åren debatterats både av organisationer och yrkesverksamma inom redovisningsbranschen. Tidigare forskningsstudier uppmärksammar digitala fenomen såsom big data, molntjänster, blockchain, artificiell intelligens, maskininlärning, data mining samt robotic process automation och utforskar hur dessa påverkar redovisningskonsulten. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg och genus i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare samtalar om barn i aktiviteter med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Andersson; Julia Hansson; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Förskola; Förskollärare; Genus; Kön; Könsskillnader; Programmering; Socialkonstruktionism; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare samtalar om barn i planerad undervisning med digitala verktyg. Dessutom ämnar examensarbetet att ge kunskap om genus i samband med förskollärares reflektioner och genom det finna olika tillvägagångssätt förförskollärare att verka för ett aktivt arbete med jämställdhet. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem inom svenska modeföretag : Motivation, behov och prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hansson; Emma Olsson Dahl; Emelie Viberg; [2021]
  Nyckelord :Reward system; Rewards; Swedish fashion company; Motivation; Needs; Performance.; Belöningssystem; Belöning; Svenska modeföretag; Motivation; Behov; prestation.;

  Sammanfattning : Arbetsförhållanden blev ett aktuellt ämne efter en nyhet kring det svenska modeföretaget NA-KD uppmärksammades i december 2020. Belöningssystem består bland annat av begreppen motivation och behov som kan uppnås genom att organisationer belönar sinaanställda med hjälp av belöningssystem och belöningar i form av exempelvis lön, förmåner och uppskattning. LÄS MER