Sökning: "Johanna Heed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Heed.

 1. 1. ”Karaktär långt bortom sina år” - En textanalys om hur Greta Thunberg och Malala Yousafzai porträtteras i Sveriges fem största tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Glaser; Johanna Heed; Fanny Lyrheden; [2019-06-27]
  Nyckelord :greta thunberg; malala yousafzai; aktivism; genus; unga; representation; greta thunberg; malala yousafzai; activism; gender; youths; representation;

  Sammanfattning : The aim of this analysis has been to investigate how Greta Thunberg and Malala Yousafzai are portrayed in news articles in five of Sweden's largest newspapers: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten and Svenska Dagbladet. First, 55 articles were analyzed with a content analysis. LÄS MER

 2. 2. Lärande för hållbar utveckling : Ett pluralistiskt undervisningsförsök i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Heed Dalman; Johanna Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Biology; pluralistic teaching; preschool; sustainable development; teaching trial; Biologi; förskola; hållbar utveckling; pluralistisk undervisning; undervisningsförsök;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en pluralistisk undervisningsaktivitet i förskolan kan utformas för att gynna barns diskussioner kring hållbar utveckling där olika perspektiv ges utrymme. Studien utgår från den pluralistiska undervisningstraditionen som beskrivs som en förutsättning för att skapa möjligheter till lärande om hållbar utveckling. LÄS MER