Sökning: "Johanna Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Johanna Henriksson.

 1. 1. ”Du kan inte fly från dig själv” – En analys av mobbning i Handbok för superhjältar

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; mobbning; superhjälte; offer; mobbare; miljö; analys; hermeneutik; tematisk;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka hur mobbning framställs i de två första delarna av serienHandbok för superhjältar. Frågeställningarna som svaras på är hur mobbning gestaltas samthur text och illustrationer samspelar. Arbetet avslutas med en diskussion kring böckernasdidaktiska användningsområde. LÄS MER

 2. 2. Unga som varken arbetar eller studerar – ett komplext problem som kräver olika lösningar : En kvalitativ studie om orsaker till att unga varken arbetar eller studerar samt hinder till att få hjälp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Hallgren; Johanna Henriksson; [2020]
  Nyckelord :NEET; mental health; barriers to care; UVAS; psykisk ohälsa; hinder till hjälp;

  Sammanfattning : Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en grupp som fått alltmer uppmärksamhet i Sverige och Europa. Att unga vuxna är utan sysselsättning kan få konsekvenser både för samhället med höga kostnader men även för den unga själv i form av psykiskt och socialt lidande. LÄS MER

 3. 3. Vikten av närvarande personal: : Psykosociala och relationella behov hos kroniskt kritiskt sjuka ur ett personcentrerat perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenni Henriksson; Johanna Pennström; [2019]
  Nyckelord :personcentrerad vård; omvårdnad; intensivvård; kroniskt kritiskt sjuk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med kronisk kritisk sjukdom är en växande grupp inom intensivvården. Patienterna klarar sig genom den akuta fasen av intensivvården men kan behöva förlängd intensivvård, vilket kräver en annan strategi. LÄS MER

 4. 4. Miljökrav i offentlig upphandling - En analys av rättsliga och praktiska hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt; Miljörätt; Miljökrav; Miljöhänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, green public procurement is considered an important part of a positive environmental and social development. This is partly because of the large economic importance of public procurement and partly because environmental considerations constitute an aspect of public procurement with increased significance. LÄS MER

 5. 5. Using Blue Mussels as a Tool for Mitigating Eutrophication in the Baltic Sea

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Ståhle; Linnea Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Life cycle analysis LCA ; recycling of nutrients; blue mussels; mussel farm; mussel meal; biogas; compost;

  Sammanfattning : Eutrophication is a consequence of excess nutrients in the water which leads to increased algaegrowth, reduced water transparency and hypoxic bottoms. This is the biggest environmental problemfor the Baltic Sea which recently has resulted in stricter legislations and other initiatives to help theBaltic Sea to recover. LÄS MER