Sökning: "Johanna Hessel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Hessel.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Hermansson; Johanna Hessel; Lina Swahn; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer Kvinnlighet Mastektomi Normalitet Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor globalt och i Sverige. Diagnosen är den främsta anledningen till en förtidig död bland kvinnor. En vanlig behandling är mastektomi, vilket innebär delvis eller total borttagning av ett eller båda brösten. LÄS MER

 2. 2. Neuropsykiatriska diagnoser och identitet : ungdomars och unga vuxnas upplevelse av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Hessel Siim; Camilla Söderberg; [2016]
  Nyckelord :neuropsykiatriska diagnoser; identitet; självbild; ADHD; AST; autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska diagnoser hos barn och vuxna ökar. Två av de mest förekommande diagnoserna är ADHD och Autismspektrumtillstånd (AST). Båda dessa diagnoser innefattar symptom inom socialt samspel och kognitiv prestation, vilket inverkar på individens vardag, självbild och identitet. LÄS MER