Sökning: "Johanna Hillerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Hillerström.

  1. 1. När vilan blir ett måste : Upplevelsen av att leva med hjärntrötthet - en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Johanna Hillerström; Timmy Kan; [2021]
    Nyckelord :hjärntrötthet; hjärnskada; livskvalitet; livsrytm; lidande;

    Sammanfattning : I Sverige finns det uppskattningsvis 200.000 personer med en uttalad hjärntrötthet, men mörkertalet är förmodligen stort. Den som tvingas leva med hjärntrötthet kan behöva avstå från mycket av sina vanliga aktiviteter och kontakter, vilket ger ett sjukdomslidande som kan vara svårt att acceptera. LÄS MER