Sökning: "Johanna Hult"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Hult.

 1. 1. Är ungdomsbrottsligheten ett samhällsproblem? : En kritisk diskursanalys av hur ungdomsbrottsligheten i Sverige gestaltas i svenska nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Hult; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; critical discourse analysis; Fairclough; intersectionality; news media; Ungdomsbrottslighet; kritisk diskursanalys; Fairclough; intersektionalitet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk nyhetsrapportering framställer ungdomsbrottsligheten i Sverige. Vidare var syftet att undersöka vilka möjliga orsaker media antar ligger till grund för ungdomsbrottsligheten samt hur media genom diskurser kan konstruera samhällets syn på ungdomsbrottsligheten. LÄS MER

 2. 2. I ett hav av digitala läromedel : En analys av fritt tillgängliga digitala läromedel inomhållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Hult; Caroline Hansson; [2018]
  Nyckelord :Biologi; Digitala läromedel; Digitalisering; Hållbar utveckling; Läromedelsanalys; Naturvetenskapsundervisning;

  Sammanfattning : Mängden digitala läromedel har bidragit med nya utmaningar, då det ställer nya krav på hur lärare väljer ut dem. Syftet med studien är att analysera möjligheter för lärande i digitala läromedel, inom ämnet biologi. LÄS MER

 3. 3. Lärares användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen: En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Hansson; Johanna Hult; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Samhällets digitalisering ställer krav på att skolan ska utvecklas i samma takt, för att kunna utbilda framtidens samhällsmedborgare. Ett flertal källor visar att det finns lärare som på grund av olika faktorer inte använder sig av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Lärares och föräldrars förväntningar : på sig själva och varandra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Johanna Hult; Katarina Larsson; [2004]
  Nyckelord :Lärare; Föräldrasamverkan; Kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER