Sökning: "Johanna Iivanainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Iivanainen.

  1. 1. E-postens påverkan på studenters konsumtion av digitala erbjudanden

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Johanna Iivanainen; [2019]
    Nyckelord :Erbjudanden; Studenter; E-post; E-brev Konsumtion;

    Sammanfattning : En fördel med att vara studerande i Sverige är att man får ta del av reducerat pris på exempelvis kommunaltrafiken, litteratur, kläder och resor. E-post är idag ett av de snabbaste verktyget man kan använda sig av för att nå ut till flera människor samtidigt. LÄS MER