Sökning: "Johanna Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Johanna Jakobsson.

 1. 1. Skönlitteratur i klassrummet i 2000-talets gymnasieskola : En systematisk litteraturstudie av urvalet av skönlitteratur i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Johanna Ejdefur; Malin Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; gymnasiet; skönlitteratur; tider; århundraden; svenska och internationella verk; författare; läroplan; LPF94; LGY11;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka användningen av skönlitterära verk i 2000-talets gymnasieskola kopplat till Läroplanerna för de frivilliga skolformerna från 1994 (LPF94) och Läroplanen för gymnasiet från 2011(LGY11) i ämnet svenska. Målet är att undersöka dels hur läroplanernas krav på svenska och internationella verk ser ut i vissa skolor och gymnasieklasser, dels hur läroplanernas skrivelser om skönlitterära verk från olika tider tillgodoses i gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Utanförskapet i Svinalängorna : En studie av den didaktiska potentialen i Susanna Alakoskis roman Svinalängorna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Didactic potential; fundamental values; Svinalängorna; exclusion; Didaktisk potential; värdegrund; Svinalängorna; utanförskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the didactic potential of Susanna Alakoski’s portray of exclusion in the novel Svinalängorna, in relation to the fundamental values stated in the Swedish school curriculum. Reflections about didactic deliberations related to the novel are also included in the study. LÄS MER

 3. 3. Assistentens roll och förutsättningar att stötta elever : En kvalitativ studie om assistenter som arbetar medelever i behov av stöd

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :assistent; lärarassistent; elevassistent; resurs; resurspedagog; specialpedagogik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; npf; grundskola; grundsärskola; anpassad grundskola; gymnasiet; gymnasieskola; gymnasiesärskola; anpassad gymnasieskola;

  Sammanfattning : En liten kvalitativ studie om rollen som assistent/lärarassistent/elevassistent/resurs och de förutsättningar som ges för att dessa roller ska kunna stötta elever som behöver stöd som mest. ... LÄS MER

 4. 4. Cyberoperationer – i gråzon av folkrättslig reglering? En kritisk analys av suveränitetsprincipens tillämplighet på cyberoperationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Folkrätt; suveränitetsprincipen; cyberoperationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utvecklingen av cyberrymden och de åtgärder som kan vidtas inom dess område innebär stora utmaningar för den folkrättsliga regleringen. Det finns ännu inget regelverk som reglerar cyber-rymden; i stället appliceras gamla regler på nya moderna metoder. LÄS MER

 5. 5. Tillfällig varubrist i dagligvaruhandeln : Bibehållen kundnöjdhet genom kundfokuserat agerande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Edlund; Marie Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Varubrist; Dagligvaruhandel; Konsument-missnöje; Kundnöjdhet; Konsumentbeteende; Service recovery; Rättviseteori; Kommunikation; ofrivilligt avbrutna köp;

  Sammanfattning : Varubrist i dagligvaruhandeln har kommit att bli en allt vanligare företeelse som kan skapa problem för såväl butik som konsument. Problematiken har aktualiserats de senaste åren med oförutsedda externa världshändelser, exempelvis Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina, vilka har orsakat produktionsproblem samt leveransstörningar. LÄS MER