Sökning: "Johanna Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Johanna Jansson.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning : En studie om strukturförändringar i företag som är nya på att upprätta hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jansson Madelene; Johanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Accounting; Organisation; Reporting; Social responsibility; Instrument; guidelines; Structure; Organisational changes; Planning; Tools; Competences; Actors.;

  Sammanfattning : Until the first of december 2016 was sustainability reporting voluntary for all companies in Sweden. Sweden then implemented new legislation that forced companies, who fulfill the criterias that are seth forth in chapter 6, paragraph 6 in the annual account act (SFS 1995:1554), to establish a sustainability report. LÄS MER

 2. 2. Prekonceptionell hälsa och vård ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Jansson; Malin Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens och barnens utforskande av det fysikaliska fenomenet friktion i förskolans miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jansson Johanna; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Barn; Fysikaliska fenomen; fysik; Friktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter 80 år och äldre : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Dahlberg; Pernilla Jansson; [2019]
  Nyckelord :äldre; 80 och över; omvårdnad vid livshotande sjukdom; etik; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Individer 80 år och äldre förväntas öka de kommande åren. Världens snabbt ökade antal individer som lever allt längre kommer i framtiden innebära stora utmaningar både för hälso- och sjukvårdens personal och sjukvårdens ekonomi. Då hög ålder generellt är associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser efter en organtransplantation - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Egerfors; Matilda Jansson; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Organ transplantation; Patient perspective; Recipient; Mottagare; Organtransplantation; Patient perspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige genomförs ca 700 organtransplantationer årligen. Organ kan doneras från levande och avliden donator. Antalet möjliga donatorer har ökat men är inte tillräckligt för att tillgodose behovet. Att vänta på ett organ innebär stor ovisshet och leder till att relationer förändras. LÄS MER