Sökning: "Johanna Karlkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Karlkvist.

  1. 1. Den professionella revisorns dubbla krav - Hanteringen av oberoendet och lojaliteten till kunden

    Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Johanna Andersson; Johanna Karlkvist; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER