Sökning: "Johanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden Johanna Karlsson.

 1. 1. Active versus Passive Investment : A China and Hong Kong comparison

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Karlsson; Didrik Brinkestam Persson; [2020]
  Nyckelord :Active Investment; CAPM; China; Hong Kong; Index; Passive Investment;

  Sammanfattning : Investors have been debating whether active or passive management is the better strategy for a very long time where the majority conclude passive investment the most beneficial strategy in terms of after cost. Due to limited research in emerging markets, this study examines whether active or passive management is the most remunerative strategy in mainland China and Hong Kong, considering the difference in attributes between the regions. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning i Mälardalens Studentkår : Benchmarking utförd med studentkårer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Karlsson; AnnaCéline Vinje; Anna Folkesson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit organizations; strategy; legitimacy; business management; Ideella föreningar; strategi; legitimitet; verksamhetsstyrning; mål;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur bör Mälardalens Studentkår forma sin verksamhetsstyrning så att de lyckas nå verksamhetens mål? Hur ska Mälardalens Studentkår erhålla en högre legitimitet på sitt lärosäte och på så sätt värva fler medlemmar? Syfte:                        Syftet med studien är att bidra med insikt om Mälardalens Studentkårs resursutnyttjande, genom att utveckla organisationens verksamhetsstyrning, som i sin tur kan leda till en högre legitimitet. Metod:                     Studien inriktar sig på en kvalitativ fallstudiemetod. LÄS MER

 3. 3. ”Under hans ögon” : De tongivande rösterna i riksdagsdebatten gällande aborträtten 1938, 1946, 1963 och 1974

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Abort; Närvarons politik;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to study which, based on the conflict dimensions gender and party affiliation, are the leading voices in the parliamentary debate on the development of the abortion law from 1938, 1946, 1963 and 1974. Using a qualitative study the main arguments in the parliamentary debates will be presented, and using a quantitative study the conflict dimensions will be presented in the debates and in the voting appendices. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera moralisk stress : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Karlsson; Leonora Peci; [2020]
  Nyckelord :coping; erfarenhet; kvalitativ; moralisk stress; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av sjuksköterskors arbete handlar om att ta moraliska och etiska beslut med syfte att ge bästa möjliga omvårdnad och vård till patienten. Det är inte alltid lätt för sjuksköterskor att utföra handlingar i etik och moral när tidsbrist, resurser och medicinska beslut begränsar sjuksköterskor att utföra dem. LÄS MER

 5. 5. ”Skapa världar i den digitala plattformen Green screen” : En innehållsanalys hur digitala verktyg kan användas i förskolan utifrån en pedagogisk tidning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Karlsson; Sara Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; digital tools; teaching; design-oriented perspective; design for learning; content analysis; Förskola; digitala verktyg; undervisning; designorienterat perspektiv; design för lärande; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i förskolan. Med innehållsanalys som metod samt utifrån ett designorienterat perspektiv genom begreppen semiotisk resurs, iscensättning och meningspotential är avsikten att undersöka vad som kan utgöra inspiration för pedagoger när de planerar undervisning med digitala verktyg i förskolan. LÄS MER