Sökning: "Johanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden Johanna Karlsson.

 1. 1. Att utsätta sig för risker i tjänsten : Sjuksköterskans hantering av antineoplastiska läkemedel – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Avebring; Anna-Karin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Antineoplastiska läkemedel; personlig skyddsutrustning; sjuksköterska; yrkesexponering;

  Sammanfattning : Introduktion: Under 1970-talet kom den yrkesmässiga exponeringen i samband med behandling med antineoplastiska läkemedel (ANL) i fokus. Exponeringen kan uppstå vid beredning, administrering, hantering av spill, avfall och utsöndring från patient. LÄS MER

 2. 2. ATT VÅRDA PATIENTER MED ANNAN KULTURELL BAKGRUND : En systematisk litteraturstudie utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Larsson; Sofie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det ligger i mina händer : En litteraturöversikt om vad som kan påverka vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för handhygien inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Hewitt; Oskar Karlsson; Miao Yu; [2019]
  Nyckelord :Adherence; Affect; Guidelines; Hand hygiene; Healthcare workers; Impact; Följsamhet; Handhygien; Påverkan; Riktlinjer; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Vårdpersonalens låga följsamhet av riktlinjer för handhygien är ett globalt problem och en av orsakerna till vårdrelaterade infektioner (VRI). Att förmedla säker vård och arbeta förebyggande så att vårdskador undviks är en av vårdpersonalens kärnkompetenser. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och svårigheter med ämnesövergripande undervisning i naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson Dahlén; Johanna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :naturvetenskap; tematisk undervisning; ämnesintegrerad; ämnesövergripande; ämnesöverskridande;

  Sammanfattning : Både läroplanen och vår lärarutbildning uppmanar om att arbeta ämnesövergripande, trots det har ingen av oss har kommit i kontakt med den arbetsformen i den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning. Intentionen med detta arbete är därför att med hjälp av forskning belysa vilka möjligheter samt svårigheter det finns med ämnesövergripande undervisning. LÄS MER

 5. 5. En obalanserad könsfördelning på ledande befattningar : Rekryteringens centrala roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Saly Gabro; Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER