Sökning: "Johanna Kronqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Kronqvist.

 1. 1. Pedagogernas uppfattningar kring högläsning i förskolan : En kvalitativ undersökning om hur högläsning används i förskolan för att stärka barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Kronqvist; Elin Ahlenius; [2022]
  Nyckelord :Literacy; read aloud; language development; preschool; Literacy; högläsning; språkutveckling; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogernas uppfattningar om vilken eventuell påverkan högläsning har på barns språkutveckling. I studien har det använts en kvalitativ metod där data samlades in genom intervju av fokusgrupper. LÄS MER

 2. 2. SVENSKA MODEFÖRETAGS RESONEMANG GÄLLANDE FÖRSÄLJNINGSKANALER I ETT MULTIKANALSAMHÄLLE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Fägerhag; Johanna Kronqvist; Malin Rödholm; [2016]
  Nyckelord :Försäljningskanaler; multikanalförsäljning; relationsmarknadsföring; köpupplevelse; modeföretag.;

  Sammanfattning : Många företag på Sveriges modemarknad idag erbjuder en variation av försäljningskanaler. Detta har inneburit att kunder blivit bortskämda med att kunna shoppa var, när och hur de vill, vilket i sin tur lett till att förväntningar på företag blivit högre. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar man med so-ämnena i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Halvorsen; Sandra Kronqvist; [2002]
  Nyckelord :Education; Integrering; so-lärare; so-ämnena; undervisning; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att genom litteraturstudier och en empirisk undersökning få en inblick i hur lärare undervisar i so idag. Vi vill också se vad styrdokumenten säger om so-ämnena och utifrån litteraturstudier och intervjuer ta reda på hur vi själva skulle vilja arbeta. LÄS MER