Sökning: "Johanna Lager"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johanna Lager.

 1. 1. Intellektuell gemenskap : En studie om fysisk aktivitet i grupp på daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Lager; Ida Juvas Sjöström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet är att undersöka vilka förutsättningar som påverkar deltagande i fysisk aktivitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning som går på daglig verksamhet. Vilka faktorer främjar till deltagandet i fysisk aktivitet? Vilka faktorer hindrar till deltagandet i fysisk aktivitet? Vad är upplevelsen av organiserad gruppträning? Metod En kvalitativ design med intervju som valdes som undersökningsmetod. LÄS MER

 2. 2. Classification of Lung Tumors by using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Johanna Berger; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to apply deep learning on medical images in order to build an image recognition algorithm. The medical images used for this purpose are CT scans of lung tissue, which is a three dimensional image of a patients lungs. LÄS MER

 3. 3. Automatisering vid högintensivt styckplock på lager – En fallstudie på Lyko Group AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Johanna Skolling; Sara Asad; [2017]
  Nyckelord :Automation; piece picking; e-commerce; logistics; investment; decision basis; model; Automation; styckplock; e-handel; logistik; investering; beslutsunderlag; modell;

  Sammanfattning : The amount of products sold online is increasing at record speed, which has meant a mixed blessing for e-commerce companies. Continuously increasing demand and a customer base that is discerning, disloyal and expects increasingly shorter lead times impose high logistics demands. LÄS MER

 4. 4. Optimering av truckrörelser med 2-Exchange och Simulated Annealing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johanna Lindblom; Tove Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett behov av att öka kapaciteten och effektiviteten på lagret har lett till att DHL Exel Supply Chain ser behovet av att genomföra förändringar som kan bidra till att de kan möta en ökad efterfrågan. Denna studie syftar till att analysera de interna processerna på ett av DHLs lager i Göteborg samt att ge rekommendationer för hur DHL bör implementera föreslagna effektiviseringar. LÄS MER

 5. 5. Internlogistiken i en monteringsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johanna Blomstrand; Moumita Akhter; Ines Zdenac; [2016]
  Nyckelord :Informationsflöde; materialflöde; materialförsörjning; supermarket; materialhantering; lager; lagerpåfyllnad;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att presentera en lösning på ett fallföretags problem inom materialförsörjning för att förbättra information- och materialflödet. Detta problem har angripits genom att studera huruvida en supermarket är en bra lösning. Tre olika simuleringar har utförts för att skapa tre individuella supermarkets. LÄS MER