Sökning: "Johanna Levenskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Levenskog.

 1. 1. Stoffrika texter och dyslexi : En studie av SO- och NO-lärares kunskap kring specifika läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Levenskog Johansson; [2019]
  Nyckelord :Specifika läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; SO- lärare; NO- lärare; lärares förståelse av dyslexi.;

  Sammanfattning : Specifika läs- och skrivsvårigheter är en diagnos som varje praktiserande lärare kommer att möta i sitt yrkesutövande den dag hen lämnar universitetet och påbörjar sin yrkesgärning. Att undervisa elever med specifika läs- och skrivsvårigheter innebär att man som lärare behöver göra anpassningar. LÄS MER

 2. 2. Att lösa och förstå : en studie i elevers abstrakta tolkningsförmåga av litterära texter på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Annie Björk; Johanna Levenskog; [2006]
  Nyckelord :Abstrakt förståelse; Litterära texter; Tolkningsförmåga; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Att arbeta med skönlitteratur inom svenskämnet är en självklarhet för alla svensklärare och ingår i styrdokumenten. Den litterära kanon ska ingå i de kunskaper eleven har med sig när den går ut till arbetslivet eller vidare studier. LÄS MER