Sökning: "Johanna Lidén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Lidén.

 1. 1. Djur i äldreomsorg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Lidén; Kelly Truong; [2019]
  Nyckelord :djurassisterad terapi; djurassisterad intervention; äldre med demenssjukdom eller Alzheimers eller kognitiva funktionsnedsättningar; effekter; vårdhem och välbefinnande;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer > 65 år ökar, vilket leder till att fler lever i hög ålder - som i sin tur innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det kan medföra för den äldre en förändrad livssituation med begränsningar som följd av nedsatt fysisk, psykisk och social hälsa. LÄS MER

 2. 2. Kort och gott : Relationen mellan form och innehåll i tre kortare prosatexter

  L3-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johanna Lidén; Ann-Charlotte Bergquist; [2010]
  Nyckelord :Ian McEwan; Anna-Karin Palm; Daniel Kehlmann; berättaren; berättelse; dieges; extradieges; hypodieges; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för uppsatsen är att studera relationen mellan vissa aspekter av form och innehåll i tre kortare prosatexter. Dessa aspekter är framförallt berättarinstans, berättelsens uppbyggnad, och det i två av texterna utryckliga temat förändring. LÄS MER

 3. 3. Att dela perspektiv på marken : om kommunikation mellan naturreservatshandläggare och berörda markägare

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Lidén; [2008]
  Nyckelord :naturreservat; handläggare; markägare; kommunikation; kvalitativintervju;

  Sammanfattning : How do the administrators of nature reserves experience the communication with the land owners concerned? The article is a qualitative study within the environmental communication subject. The study has been performed through qualitative interviews with administrators of nature reserves. LÄS MER

 4. 4. Att leva med Multipel Skleros : Patienters upplevelser och omvårdnadsbehov

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Lundgren; Ida Ramstedt-Lidén; [2008]
  Nyckelord :Multipel Skleros; upplevelse; omvårdnad; psykiska och fysiska symptom.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att sammanställa patienters upplevelser av att leva med Multipel Skleros (MS) samt att undersöka vilka omvårdnadsbehov patienter med MS har. Metod: Uppsatsen har genomförts som en systematisk litteraturstudie. LÄS MER