Sökning: "Johanna Liljenby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Liljenby.

  1. 1. IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Johanna Liljenby; Monica Nguyen Saewean; [2021]
    Nyckelord :it; ikt; förskola; digitala verktyg; pedagogik;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. LÄS MER