Sökning: "Johanna Lindell"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Johanna Lindell.

 1. 1. "Jag litar inte på mainstream media. Det viktiga är att få information förmedlad som den är. Jag litar på Internet” : Låglitarnas syn på medier och samhället

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Lindell; [2020]
  Nyckelord :media mistrust; populism; alternative media; public connection; hostile media effect;

  Sammanfattning : This study analyses mistrust of media. Door-to-door interviews were conducted with 318 respondents in six different parts of Sweden. In 2015 the Swedish research institute SOM published an interesting study of mistrust of media in Sweden, showing that the group that mistrust the media is dominated by supporters of the Sweden Democrats. LÄS MER

 2. 2. "Sociala medier är magi för en musiker"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jon Karlsson; Johanna Lindell; Johan Nikolai; [2019]
  Nyckelord :Självständig artist; marknadsföring; skivbolag; kontroll; musikbranschen; relation; samarbete; sociala medier; värdeskapande; indiebolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: “Sociala medier är magi för en musiker” - En kvalitativ studie om samarbetet mellan artister och skivbolag, samt de framstående orsaker som satt relationen i förändring Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp. Författare: Jon Karlsson, Johanna Lindell & Johan Nikolai Handledare: Oskar Christensson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka marknadsföringens betydelse för samarbetet mellan skivbolag och artister. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet och egenvård hos personer med eller med risk för svårläktasår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Krook Lindell; Karin Neumuller; [2016]
  Nyckelord :Svårläkta sår; Delaktighet; Egenvård; Kunskap och Partnerskap.;

  Sammanfattning : Personer med risk för eller med svårläkta sår är en stor del av de personer som besöker hälso- och sjukvården idag då Sveriges befolkning blir allt äldre. Vårdkostnaderna kan ofta bli höga då ett svårläkt sår kan ha en komplicerad och lång läkningsprocess. LÄS MER

 4. 4. Local poultry production in rural Zambia and the effect of light on poultry performance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Johanna Lindell; [2015]
  Nyckelord :animal welfare; chicken; light; zambia;

  Sammanfattning : Zambia is a country in Southern Africa where poverty is widespread and the traditional keeping of local poultry therefore plays a crucial role in improving nutrition. Meat and eggs from poultry are important sources of protein but also of income. Improving the poultry production is thereby a method to fight poverty. LÄS MER

 5. 5. Fyra deltagares upplevelser av rehabiliteringstjänsten på Work For You i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Lindell; [2013]
  Nyckelord :Rehabilitering Work For You Arbetsförmedlingen Kompletterande Aktör;

  Sammanfattning : Work For You är privat fristående aktör som Arbetsförmedlingen upphandlat rehabiliteringstjänster av. Syftet med denna studie var att studera och analysera hur deltagarna på Work For You upplevt rehabiliteringstjänsten de ingått i. LÄS MER