Sökning: "Johanna Lindh"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Lindh.

 1. 1. Internet och förtroende : Hur kunden påverkas av den ökade digitaliseringen av banken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sabrina Ramdani; Mikaela Salminen; Johanna Westerlund; [2016]
  Nyckelord :trust; Internet banking; personal contact; uncertainty; förtroende; Internetbank; personlig kontakt; osäkerhet;

  Sammanfattning : SammanfattningDatum: 26 maj, 2016Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle  och Teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Sabrina Ramdani, Mikaela Salminen, Johanna WesterlundTitel: Internet och förtroende – hur kunden påverkas av den ökade digitaliseringen av banken.Handledare: Cecilia LindhNyckelord: Förtroende, Internetbank, personlig kontakt, osäkerhetBakgrund och problem: I takt med att Internetanvändningen ökar och att allt fler individer använder sig utav banktjänster på Internet har banker stängt bankkontor för att sänka kostnader. LÄS MER

 2. 2. Skuggor som ingen såg : En litteraturstudie om barns upplevelser av att leva med en förälder som har psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Johanna Lindh; Sofia Persson; [2011]
  Nyckelord :information; psykisk ohälsa; föräldra – barnrelation; barns upplevelser; kvalitativ; lidande;

  Sammanfattning : Studier visar att ett stort antal patienter som vårdas inom psykiatrin har minderåriga barn och att flertalet lever tillsammans med barnen. Dessa barn lever med fler stressfaktorer och har förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande som villkor för lärande i språkundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Lindh; [2011]
  Nyckelord :ansvar; delaktighet; elevinflytande; engagemang; medvetenhet;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att visa konkreta inslag av elevinflytande i undervisningen. Jag utgår i undersökningen från att elevinflytandet vilar på fyra ben som är beroende av varandra och som alla är villkor för lärande: engagemang, delaktighet, medvetenhet och ansvar. LÄS MER

 4. 4. Fungerande Reklam : En studie om de marknadsföringskanaler Generation Y exponeras för, använder samt påverkas av

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johanna Lindh; Jill Stensson; [2010]
  Nyckelord :Marketing Channels; Generation Y; Exposure; Influence; Selection; Marknadsföringskanaler; Generation Y; Exponering; Påverkan; Selektering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe the marketing channels Gen Y is exposed to, uses and is influenced by. The thesis also seeks to comment on whether there are other factors, in addition to the marketing channels described, which influence Gen Y in their consumption choices. LÄS MER

 5. 5. Information till föräldrar som får barn med Downs syndrom-en litteraturstudie-

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Johanna Bergel; Karolina Lindh; [2009]
  Nyckelord :Downs syndrom; information; föräldrar;

  Sammanfattning : Enligt Svenska Downföreningen finns brister i hur föräldrar som får ett barn med Downs syndrom blir informerade om barnets diagnos. Vårdpersonal upplevs ibland som osäkra av föräldrarna och informationen de ger kan vara otillräcklig. LÄS MER