Sökning: "Johanna Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Johanna Lindqvist.

 1. 1. Risk Management for MNEs in Latin America. A case study of Scania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Lindqvist; Moa Ståhlberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :Risk management; macro environmental uncertainties; Latin America; Argentina; Brazil; MNE; Scania;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Ni har ju faktiskt gettdem ett språk” : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar medalternativ och kompletterande kommunikation iförskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Lindqvist; Johanna Jonsson; [2021]
  Nyckelord :AKK; Förskollärare; GAKK TAKK; kommunikation; GAKK;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskap om hur förskollärare använder alternativ och kompletterande kommunikation i förskolans undervisning för att stödja alla barns utveckling. Utifrån studiens syfte formades tre frågeställningar för att undersöka hur förskollärare använder alternativ och kompletterande kommunikation i undervisningen, vilka former av alternativ och kompletterande kommunikation de använder och hur de används, samt vilken kompetens de besitter och hur de har skaffat sig den kompetensen. LÄS MER

 3. 3. Talsyntes och textförståelse hos elever med svenska som andraspråk. Utifrån faktorerna avkodningsförmåga, arbetsminneskapacitet och kön. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Nilsson; Elin Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsminne; avkodning; läs- och hörförståelse; kön; svenska som andraspråk; talsyntes;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på om förståelsen hos elever med svenska som andraspråk i årskurs 4 och 5 påverkas när de tar till sig text via talsyntes jämfört om de får läsa den utifrån faktorerna avkodningsförmåga, arbetsminneskapavitet och kön. Ett annat syfte var att försöka fånga elevernas upplevelse av att använda talsyntes. LÄS MER

 4. 4. The Rise of Solidarity : A comparative analysis of the change in Swedish foreign and security policy after the signing of the Lisbon Treaty

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lovisa Lindqvist; Johanna Palm; [2020]
  Nyckelord :Swedish foreign policy; security policy; solidarity; neutrality; role theory;

  Sammanfattning : The change in Swedish foreign and security policy that took place during the post-Cold War era is well known. Sweden left the foreign and security policy based on the principle of “nonalignment in peace, aiming at neutrality in the event of war” and headed towards international cooperation within the field of foreign and security policy as well as signing the Lisbon Treaty in 2008 with the EU, which included the principle of solidarity. LÄS MER

 5. 5. Självförverkligande - På ett manligt sätt. En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Bengtsson; Johanna Nilsson; Sandra Lindqvist; [2019-02-07]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Instagram; sociala medier; självpresentation; unga män; online; offline; symbolisk interaktionism; sociala jämförelse teorin; välbefinnande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på Instagram Teori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teori Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer Material: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totalt Resultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. LÄS MER