Sökning: "Johanna Lovén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Lovén.

 1. 1. Webbaserad vägledning ur ett vägledarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johanna Backman; Maria Wetterlund; [2011]
  Nyckelord :Kommunikation; personligt möte; webbaktiva vägledare; webbaserad vägledning;

  Sammanfattning : I och med att många saker digitaliseras idag, väcktes vår nyfikenhet kring hur vägledare ser på denna digitalisering och hur det är möjligt att arbeta utifrån den. Skype, Facebook, MSN och andra virtuella rum har tagit oss till en teknisk nivå där webbaserad vägledning är möjlig att utföra. LÄS MER

 2. 2. Attention Modifies Gender Differences in Face Recognition

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Lovén; [2007]
  Nyckelord :Episodic memory; Gender differences; Attention;

  Sammanfattning : Gender differences favoring women have been found in face recognition, and in addition to this, it has been shown that women remember more female than male faces. This own-gender effect may be a result of women directing more attention towards female faces, resulting in a better memory. LÄS MER

 3. 3. Gender differences in face recognition: The role of interest and friendship

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Lovén; [2006]
  Nyckelord :Gender differences; face recognition; episodic memory; interest;

  Sammanfattning : Women outperform men in face recognition and are especially good at recognizing other females’ faces. This may be caused by a larger female interest in faces. The aims of this study were to investigate if women were more interested in female faces and if depth of friendship was related to face recognition. LÄS MER