Sökning: "Johanna Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Johanna Lundin.

 1. 1. HJÄLP, vi krymper! En studie av anpassningsstrategier för en minskande befolkning i Strömsunds kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Lundin; Teodor Wester; [2020-08-29]
  Nyckelord :Stad och land; Centrum och periferi; Landsbygdsutveckling; Krympa smart; degrowth; anpassning; tillväxtnorm; Demografi; kommunal planering; Strömsund;

  Sammanfattning : The global phenomenon of demographically shrinking communities presents challenges for planning authorities. A few partial strategies trying to address this can be found throughout Europe, but are there more universally appliable ones? In this study, we aim to find that out by the means of an interview study in the shrinking municipality of Strömsund, where public servants are interviewed in order to understand how the municipality is tackling the challenge and plan for shrinkage. LÄS MER

 2. 2. ”SÅDAN FAR, SÅDAN SON”. En undersökning om mäns attityder till barnomsorg i EU28 samt inom olika välfärdsregimer i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Lundin; [2020-03-03]
  Nyckelord :EU; Welfare states; Attitudes; Childcare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study men´s attitudes towards childcare in different ages in EU as well as in Esping-Andersen's different welfare state models. The aim of this essay is to study if men´s attitudes towards childcare depends on their age in EU. LÄS MER

 3. 3. Handberäkningar och finita elementanalyser : Betydelsen av materialvalet  på skillnaden mellan beräkningsmetoderna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Johanna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Handberäkningar; finita elementmetoden; Eurokod; EKS 11;

  Sammanfattning : För att kunna säkerställa att en byggnad kan konstrueras enligt lagarna krävs att man vet hur storbelastning konstruktionen kommer utsättas för och därför är lastnedräkning viktig fördimensioneringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka de skillnader som uppstår när mananvänder förenklingarna som finns i handboksformlerna jämfört med den avancerade finitaelementanalysen och hur materialvalet påverkar skillnaden. LÄS MER

 4. 4. Personlighetsdrag hos personal inom HRM utifrån femfaktorteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Angelica Jacobson; Johanna Lundin; [2020]
  Nyckelord :The Big five Test; Human Resource Management; Personality Traits; Job Advertisements; The Big five Test; Human Resource Management; Personlighetsdrag; Jobbannonser;

  Sammanfattning : Målet för föreliggande uppsats var att utreda vilket eller vilka personlighetsdrag som var utmärkande för personal inom Human Resource Management. Teorin som användes var femfaktorteorin med dennes fem personlighetsdimensioner, vilka är samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet, öppenhet och neuroticism. LÄS MER

 5. 5. Berättelser utan ord : Kommunikation genom samisk materiell kultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Johanna Lundin; [2018]
  Nyckelord :Communication; Sápmi; identity; Sami; archaeological studies; jewellery; iron age;

  Sammanfattning : This essay aims to gain a deeper understanding for the beliefs and identity of the sami people in Sápmi, northern Scandinavia through observation of their material culture. More specifically the object of interest is different types of jewellery made from materials like horn, silver and tin dat- ed to iron age 500 BC to 1300 AD. LÄS MER