Sökning: "Johanna Lunds universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 831 uppsatser innehållade orden Johanna Lunds universitet.

 1. 1. "I didn't think anything of it until I saw this episode" : en analys om hur Modern Family's reproduktion av homosexuella stereotyper tar sig i uttryck bland användare på Facebook

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Johanna Grüter; Antonia Agatic; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att avsluta en anställning till följd av arbetstagares brottslighet - En rättsdogmatisk studie om uppsägning och avsked av personliga skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :employment protection; dismissal; crime; imprisonment; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay deals with the question of whether it is possible to terminate an employment as a result of an employee's crime, and on what terms it may take place. The first part describes the regulation regarding dismissal and dismissal for personal reasons found in the Employment Protection Act, and discusses how it protects employees against dismissal and dismissal. LÄS MER

 3. 3. Från stjärnjournalist till våldtäktsman över en natt : en kvalitativ textanalys av porträtteringen och rollbeskrivningen av Fredrik Virtanen i pressen innan, under och efter metoo-hösten år 2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Johanna Frank; [2021]
  Nyckelord :​​metoo; pressen; Fredrik Virtanen; medielogik; sexualbrott; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under metoo-hösten år 2017 publicerade pressen namn på flera kända män som blivit anklagade för olika typer av sexualbrott. En av dessa män var stjärnjournalisten Fredrik Virtanen som från en dag till en annan pekades ut som våldtäktsman i Sveriges största tidningar. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap idag, under pandemin och i framtiden - En fenomenografisk studie om ledarskapet i en vald organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Hedberg; Johanna Norberg; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; Framtidens ledarskap; Grupptillhörighet; Pandemins påverkan; Pedagogiskt ledarskap; Värdegrund; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. LÄS MER

 5. 5. Arbetsengagemang vid distansarbete: är kvantitet viktigare än kvalitet vid interaktioner med närmsta chef?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Wennick; Lovisa Lundh; Ave Yousif Pitros; [2021]
  Nyckelord :arbetsengagemang; distansarbete; kontaktfrekvens; LMX; Utrecht Work Engagement Scale; Social Sciences;

  Sammanfattning : The 2020 COVID-19 outbreak forced many organizations to introduce teleworking where employee interactions with the immediate manager shifted to digital platforms. The main purpose of this study was to investigate the relationship between employees’ work engagement and availability to the immediate manager, contact frequency with the immediate manager and the perceived quality of the relationship with the immediate manager, measured as Leader-member exchange (LMX). LÄS MER