Sökning: "Johanna Ly"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johanna Ly.

 1. 1. Gender Equality in the English Classroom : Teachers’ Attitudes Toward Incorporating Gender Equality in Their Teaching of Upper Secondary School English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Ly; [2024]
  Nyckelord :Teachers; upper secondary school; EFL; group work; cooperative learning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to attain a deeper understanding of how English teachers approach the incorporation of gender equality in their English teaching, and the challenges and successes encountered in their pedagogical method. The study takes a qualitative approach, where the research examines the attitudes, teaching strategies and practical experiences of English teachers through semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Sexualitet, samtycke och relationer i svenskämnet på gymnasiet : Lärares inställning till sexualundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Ly; [2023]
  Nyckelord :gymnasiet; samtycke; sexualitet; sexualundervisning; relationer; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka svensklärares inställning till tillägget sexualitet, samtycke och relationer i läroplanen, 2022, och hur de undervisar om kunskapsområdet i svenskämnet samt vilka möjligheter och svårigheter de ser med detta. Åtta svensklärare från tre olika gymnasieskolor deltog i undersökningen som bestod av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Legislative impact on the fight against Female Genital Mutilation/Cutting in The Gambia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johanna Stenberg; Carl Thorsson; [2019]
  Nyckelord :FGM; Female genital mutilation; Legislation; NGO; Collectivism; Cultural Relativism; Universalism; Gambia;

  Sammanfattning : Over 200 million women and girls alive today have been victims of Female Geni-tal Mutilation / Cutting, and another 3,6 million are at risk every year. This tradi-tional practice is widespread and has gained a lot of attention from Non-governmental organizations, scholars and medical professionals around the world, stating warnings about the harmful effects. LÄS MER

 4. 4. Konsumtionsbeteende : unga vuxnas syn på köttkonsumtion och relationen till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hammarstrand; Pierre Karlsson; Dennis Ly; [2016]
  Nyckelord :meat consumption; sustainability; Theory of planned behaviour; environment; young adults; köttkonsumtion; hållbar utveckling; Teorin om Planerat Beteende; miljö; unga vuxna.;

  Sammanfattning : Den genomsnittliga konsumtionen per person har tredubblats de senaste 50 åren (IGES, 2010). Forskarna menar att det kan bero på att marknadsföringen visar ett konstant meddelande som förmedlar ”desto mer du konsumerar, desto mer attraktiv och lyckligare kommer du bli. LÄS MER

 5. 5. Artificial groundwater recharge : is it possible in Mozambique?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Johanna Alexson; [2013]
  Nyckelord :artificiell grundvattenbildning; hydrogeology; Mozambique; artificial recharge; water quality; vattenkvalitet; Moçambique; hydrogeologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The amount of clean drinking water varies across different parts of the world. For example is groundwa- ter a big resource in Sweden and stands for 50% of the drinking water, both artificially and naturally recharged. LÄS MER