Sökning: "Johanna Lyberg Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Lyberg Svensson.

  1. 1. Nudie Jeans CO an "odd bird" paying living wage

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johanna Lyberg Svensson; [2015-04-01]
    Nyckelord :living wage; garment industry; in practice; postcolonial; power; organisational;

    Sammanfattning : .... LÄS MER