Sökning: "Johanna Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Johanna Mårtensson.

 1. 1. Kan naturen älskas ihjäl? : Om vikten av kommunikation för att naturen ska kunna nyttjas hållbart. En fallstudie av Vålådalens Naturreservat.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Johanna Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Vålådalens Naturreservat; naturturism; information; kommunikation; hållbart nyttjande;

  Sammanfattning : Intresset för naturturism ökar världen över och resulterar ofta i negativ påverkan på naturen. I Sverige är naturen avgörande för landets möjligheter att vara ett välbesökt resmål. LÄS MER

 2. 2. IVIO l at home

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Mårtensson; Elise Kennethsdotter; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the population grows and gets older, the need for health care increases, both withinprimary care but also within home care. Being able to carry out smaller examinations to obtain the vital values without a trip to the hospital or that healthcare professionals travel to each patient gives great value to both partners. LÄS MER

 3. 3. Självledarskap eller självförledarskap? En kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Thomsen; Elenor Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :självledarskap; identitet; social identitet; reflexivitet; personlig utveckling; Business and Economics; General Works;

  Sammanfattning : Titel: Självledarskap eller självförledarskap - en kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring. Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management och tjänsteveten- skap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensar- bete för kandidatexamen, VT 2018, 15 HP. LÄS MER

 4. 4. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE OCH COACHERS ARBETE INOM SAMMA OMRÅDE : En kvalitativ studie i likheter och skillnader i kompetenser mellan studie- och yrkesvägledare och coacher

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Arlefalk; Johanna Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Competence; study and career counselor; coach; guidance; coaching; study and career guidance; Kompetens; studie- och yrkesvägledare; coach; vägledning; coachning; studie- och karriärvägledning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka vilka eventuella skillnader och likheter i kompetenser som studie- och yrkesvägledare och coacher besitter och använder i sitt arbete. Utifrån vårt syfte formulerade vi följande tre forskningsfrågor; Vilka kompetenser har de intervjuade studie- och yrkesvägledare erfarenhet av i sin yrkesutövning? Vilka kompetenser har de intervjuade coacherna erfarenhet av i sin yrkesutövning? Och Vilka är de två yrkebenämningarnas eventuella skillnader och likheter i avseende på kompetensinnehav och kompetensanvändning. LÄS MER

 5. 5. Polismyndighetens nya uniform : En studie om New Public Management och professionalism inom den svenska polisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Mårtensson; Merckx Amanda; [2017]
  Nyckelord :New Public Management; Professionalism; Occupational Community; Omorganisation; Offentlig verksamhet; Polisen;

  Sammanfattning : Den första januari 2015 fick Sverige en ny sammanhållen polismyndighet vilket var en av de största omorganiseringarna av offentlig verksamhet som skett i Sverige i modern tid. Den nya organisationen har dock mött stark kritik från poliser över hela landet, främst på grund av resursbrist och omflyttningar. LÄS MER