Sökning: "Johanna Marberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Marberg.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Marberg; Josefin Klasson; [2021-04-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep hygiene; Habits; Children and Adolescent;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen i mötet med patienter med risk att utveckla substansberoende av opioider och bensodiazepiner : En litteraturöversikt av sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Marberg; Roxana Mizani; [2019]
  Nyckelord :substansberoende; sjuksköterska; upplevelser; förhållningssätt; opioider; bensodiazepiner;

  Sammanfattning : Substansberoende orsakar mer och mer hälsorelaterade problem hos många individer. Sjuksköterskan bär ett ansvar över att minska utvecklingen av substansberoende samt lindra patienters lidande. Detta kan i sin tur orsaka ett dilemma för sjuksköterskan som vill lindra patientens smärta eller ångest men samtidigt inte orsaka ett beroende. LÄS MER