Sökning: "Johanna Margareta Holmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Margareta Holmberg.

  1. 1. Utsöndring av karprofen i mjölk hos lakterande tikar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Johanna Margareta Holmberg; [2017]
    Nyckelord :NSAID; karprofen; kirurgi; förlossning; laktation; tik;

    Sammanfattning : Vid ungefär 16 % av alla dräktigheter hos hund tillstöter förlossningssvårigheter (dystoki) och många av tikarna behöver i slutändan kirurgisk behandling i form av kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är ett mjukdelsingrepp jämförbart med en ovariehysterektomi och det får anses väl känt att det är ett smärtsamt sådant. LÄS MER