Sökning: "Johanna Margareta"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johanna Margareta.

 1. 1. Utsöndring av karprofen i mjölk hos lakterande tikar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Margareta Holmberg; [2017]
  Nyckelord :NSAID; karprofen; kirurgi; förlossning; laktation; tik;

  Sammanfattning : Vid ungefär 16 % av alla dräktigheter hos hund tillstöter förlossningssvårigheter (dystoki) och många av tikarna behöver i slutändan kirurgisk behandling i form av kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är ett mjukdelsingrepp jämförbart med en ovariehysterektomi och det får anses väl känt att det är ett smärtsamt sådant. LÄS MER

 2. 2. Betydelsefulla aspekter i mötet mellan vårdpersonal och personer som är suicidnära - patienternas upplevelser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Margareta Berggren; Johanna Ekdahl; [2016]
  Nyckelord :Betydelsefullt; Litteraturstudie; Mötet; Patientperspektiv; Suicid; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt begår över 800 000 personer suicid varje år, det är en person var 40:e sekund. Av dessa är det cirka 1 100 personer som begår suicid i Sverige. Under det senaste decenniet har suicid minskat i alla åldersgrupper utom bland personer under 25 år. Suicid är den näst vanligaste orsaken till död hos 15-29 åringar. LÄS MER

 3. 3. Oberoende äldres upplevelser av subjektiv hälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Margareta Tolf; Johanna Erneholt; [2015]
  Nyckelord :Oberoende; Hälsa; Äldre; Äldre äldre; Salutogenes; KASAM; Distriktssköterska; Behövd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : De äldre äldre, dvs. personer över åttio år, blir allt fler i vårt samhälle. Studier har visat att insatser för att nå en god hälsa har som störst betydelse om de sätts in i förebyggande syfte. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans etiska förhållningsätt vid prehospitalt hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Margareta Larsson; Johanna Flütsch; [2013]
  Nyckelord :ambulans-personal; anhöriga; etik; hjärtstopp; hjärtstopp utanför sjukhus; HLR; svensk ambulans;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan ställs inför etiska konflikter i mötet med en patient vid hjärtstopp i den prehospitala miljön. Hjärtstopp orsakas av otillräcklig cirkulation på grund av asystoli eller kammarflimmer. Tidig hjärt- och lungräddning (HLR) med god kvalitet och effektiva bröstkompressioner är livsavgörande. LÄS MER

 5. 5. Second hand- och vintagekläder Vs. Nyproducerade kläder : En studie kring huruvida köp av andrahandskläder leder till lägre konsumtion av nyproducerade plagg.

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sofia Margareta Bernestål; Johanna Börjesson; Malin Janitzek; [2012]
  Nyckelord :second hand-kläder; vintage; konsumenter; Beyond Retro; second hand-market; second hand-clothes; over-consumption; consumers; newly-produced clothes; andrahandsmarknaden; överkonsumtion; nyproducerade kläder; Myrorna;

  Sammanfattning : I dagens Sverige konsumeras årligen stora mängder kläder. Nyproduktion av textil har en betydande miljöpåverkan med bland annat stor åtgång av vatten samt mängder av kemikalier. Ett alternativ till allt nyproducerat skulle kunna vara andrahandsmarknaden för kläder. LÄS MER