Sökning: "Johanna Mikaelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Mikaelsson.

 1. 1. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 2. 2. Moderaternas jämställdhetsresa? - En studie om moderaternas förändrade jämställdhetspolitik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2012-06-29]
  Nyckelord :moderaterna; feminism; ideologisk förändring; jämställdhet; omprofilering;

  Sammanfattning : Följande studie behandlar Moderaternas jämställdhetspolitik i syfte att undersöka om det hos partiet skett ideologiska förändringar. Jämställdhetspolitiken studeras genom att undersöka hur jämställdhet problematiseras samt vilka mål och strategier gällande jämställdhet som diskuteras i motioner och propositioner lagda av partiet under de tre senaste mandatperioderna. LÄS MER

 3. 3. Ung vuxen och cancer : Från kris till hanterbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johanna Mikaelsson; Hanna Torstensson; [2012]
  Nyckelord :cancer; coping; emotional support; SOC; young; cancer; coping; emotionellt stöd; KASAM; ung;

  Sammanfattning : Varje år drabbas många unga vuxna av en cancersjukdom. Den stora incidensen av cancersjukdomar i vårt samhälle medför att möten med patienter med cancer sker i hela hälso- och sjukvårdsorganisationen. LÄS MER