Sökning: "Johanna Molin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Johanna Molin.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av e-tjänster i kommunal samverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linda Molin; Johanna Rydell; [2019]
  Nyckelord :E-services; digital services; e-government; collaboration between municipalities; collaboration of e-services; E-tjänster; digitala tjänster; e-förvaltning; kommunal samverkan; e-tjänstesamverkan;

  Sammanfattning : This study investigate a Collaboration between municipalities that cooperate to develop e-services. One larger municipality helps the smaller municipalities by providing them with fully developed e-services, help maintain a technical platform, support and materials in order for them to be able to drive their own process of change. LÄS MER

 3. 3. The Destructive Performance - A Feminist Reading of Three Texts Written by Sylvia Plath, Margaret Atwood and Doris Lessing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Johanna Molin; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sylvia Plath’s The Bell Jar, Margaret Atwood’s The Edible Woman and Doris Lessing’s “To Room Nineteen” are three literary texts in which the three protagonists seem to play a role which makes them miserable and suicidal. This essay explores what elements that are involved in making these women unhappy and self-destructive. LÄS MER

 4. 4. Deepwater Horizon Reputational Crisis 2.0 - Greenpeace’s Online Spoof Competition Against BP

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Hagberg; Sofie Molin; Pinja Vyörykkä; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i dagens undervisning.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Molin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER