Sökning: "Johanna Nelson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Nelson.

 1. 1. Föra och följa matematiska resonemang : En fenomenografisk studie kring lärares uppfattningar av undervisning som utvecklar elevernas förmåga att resonera muntligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Nelson; [2018]
  Nyckelord :fenomenografi; undervisning; resonemang; samtal; stöttning;

  Sammanfattning : Vikten av kommunikation och resonemang i undervisningen kan tydligt utläsas i den svenska kursplanen för matematik. Studiens syfte är att synliggöra lärares uppfattningar av undervisning som ger eleverna i årskurs 4–6 möjlighet att utveckla den muntliga förmågan att föra och följa matematiska resonemang. LÄS MER

 2. 2. Självbildens samband med inlärningsstrategier, motivation och autonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Togelid; [2010-08-24]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; språkinlärning; självbild;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker sambandet mellan självbild ochanvändning av inlärningsstrategier samt deras relation med motivationoch autonomi hos inlärare av svenska som andraspråk. Huvudfokus iuppsatsen ligger på inlärningsstrategier. Jag utgår från Rebecka L. LÄS MER

 3. 3. Målorienterad undervisning och skolans roll för samhällsutvecklingen i Sydafrika. En kvalitativ intervjustudie.

  C-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Johanna Tholin; [2010]
  Nyckelord :Sydafrika; skola; samhällsutveckling; målorientera;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte är att ta reda på vad ett antal sydafrikanska lärarstudenter samt personal vidlärarutbildningen tycker om den föreskrivna undervisningsmetoden i Sydafrika (OBE) och omrelationen mellan skola och samhälle.HuvudfrågaVilka åsikter finns kring OBE och framtiden för Sydafrikas skolor?Metod och materialVi har studerat litteratur i ämnet, såväl som metodlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Urban Renewal in Kwazakhele, Port Elizabeth, South Africa

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Tove Svensson; Johanna Wulff; [2007]
  Nyckelord :housing; public transport; public space; high density; densification; mixed use; mixed use development ; safety; security; South Africa; Port Elizabeth; Nelson Mandela Metropolitan Municipality; MSF;

  Sammanfattning : We have carried out our projects in Kwazakhele, a former township in the northern part of Port Elizabeth. This residential area was built in the 1950’s for the black population. In line with the policies of the apartheid regime, Kwazakhele was isolated from Port Elizabeth. LÄS MER