Sökning: "Johanna Nielsen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johanna Nielsen.

 1. 1. ”Har vi ens teknik?”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Nielsen; [2019-03-08]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; yngre elever; F-3.;

  Sammanfattning : Metod: Metodval för denna studien är enskilda intervjuer som genomfördes med elever i en årskurs 3. Medgivandeblanketter skickades ut till eleverna och vårdnadshavare. Totalt deltog 12 elever i intervjuerna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där både bilder och frågor hade förberetts. LÄS MER

 2. 2. Influencers gestaltning av yoga, meditation, mantra och tantra : En kvalitativ studie av tre influencers bloggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olivia Nielsen; Johanna Morén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay describes three Swedish female influencers’ illustration of Hindu and Buddhist concepts, yoga, meditation, mantra and tantra. The questions that are studied and answered are the following: How do influencers illustrate yoga, meditation, mantra and tantra through their blogs? How can the influencers’ descriptions of yoga, meditation, mantra and tantra be an expression of new religious practise? And finally, in our last question we discussed the use of influencers’ blogs in an educational way. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar egenvård hos patienter med typ 2 diabetes : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Armgren; Sandra Hedlund; [2013]
  Nyckelord :Egenvård; Motivation; Socialt stöd; Utbildning; Typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever omkring 310 250 personer med typ 2 diabetes. Egenvård omfattar olika aktiviteter som en person måste utöva dagligen för att ha kontroll över sjukdomen. Omvårdnad vid diabetesvård baseras råd, utbildning och stöd. LÄS MER

 4. 4. Finansiell leasing- En kritisk granskning av lagstiftningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Nielsen; [2013]
  Nyckelord :Finansiell leasing; Avtalsrätt; Finansieringsformer; Leasingutredningen; UCC artikel 2a; Unidroit- konventionen om internationell finansiell leasing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Finansiell leasing är tillsammans med traditionella banklån och avbetalningsköp den vanligaste formen av extern finansiering för små- och medelstora företag i Sverige. Det är dessutom en finansieringsform som förväntas öka kraftigt i popularitet till följd av de kreditgivningsreformer som många banker tvingats genomföra efter finanskrisen 2009 samt den pågående euro- krisen. LÄS MER

 5. 5. Skönhet kommer inifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Källström; Johanna Larsson; Sofia Nielsen; [2012]
  Nyckelord :intern marknadsföring; interna marknadsföringsaktiviteter; tjänstekvalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Skönhet kommer inifrån – En fallstudie om ett tjänsteföretags interna marknadsföringsaktiviteter och de anställdas syn på dessa. Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT 2012 Seminariedatum: 22 maj 2012 Författare: Sanna Källström, Johanna Larsson & Sofia Nielsen Handledare: Lars Nordgren Problem: Tidigare forskning kring intern marknadsföring har i första hand riktats från ett ledningsperspektiv. LÄS MER