Sökning: "Johanna Niemelä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Niemelä.

  1. 1. Det nya pensionssystemet

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Johanna Niemelä; Seydi Özdemir; [2000]
    Nyckelord :Economics; Pensionsreform; det nya pensionssystemet; nationalekonomi; Nationalekonomi;

    Sammanfattning : Det gamla pensionssystemet (ATP) gjorde det möjligt för individer som levde och arbetade i Sverige mellan 1920 och 1960 kunde få en hygglig pension, när det pensionerades efter 1960. Av olika anledningar kan man numera inte garantera att det gamla systemet kommer att fungera i längden. LÄS MER