Sökning: "Johanna Nordqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Nordqvist.

 1. 1. Pedagogers syn på musik som språkutvecklande arbete med barn i språksvårigheter på förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Nordqvist; Claudia Henriksson Spolaor; [2017]
  Nyckelord :Autismspektrum; Kommunikation; Kvalitativ studie; Musik; Språkutveckling; Piaget;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Vi är inga maskiner” : En studie om P4-redaktionernas kommunikation via Facebook

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Johanna Ternander; Emmy Nordqvist; [2013]
  Nyckelord :social media; Facebook; Sveriges Radio; public service; relationship management; strategic communication; sociala medier; Facebook; Sveriges Radio; public service; relationshantering; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how five different local radio stations, P4, within the public service organization Sveriges Radio communicate with their listeners through Facebook and how they differ from each other. We have also studied how the radio stations follow Sveriges Radios’ policies for socialmedia usage and how the communication through Facebook can benefit thetraditional radio. LÄS MER

 3. 3. Bredband - Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johanna Nordqvist; Johanna Twengström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen går fort framåt och tillgång till en fungerande och snabb internetuppkoppling blir allt viktigare. Inom de närmaste åren kommer en stor del av Sveriges befolkning och företag att få tillgång till snabbt bredband via fiber. LÄS MER

 4. 4. ESTER-screening och dess konvergenta validitet gentemot tidigare screeninginstrument till unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Nordqvist; Sofia Öhrman; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ESTER-screening är ett frågeformulär som syftar till att finna individer med, eller i risk för utveckling av ett normbrytande beteende. Uppsatsen syftar till att finna reda på ESTER-screenings konvergenta validitet gentemot andra screeningverktyg avsedda att mäta samma sak. LÄS MER

 5. 5. VET HUT! : Om möjligheter och begränsningar med ämnesövergripande tematisk undervisning för Hållbar Utveckling

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jenny Kraftling; Johanna Nordqvist; [2008]
  Nyckelord :ESD; education for sustainable development; environmental citizens; HUT; hållbar utveckling i undervisning; ämnesövergripande undervisning; tematisk undervisning; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : VET HUT!Om möjligheter och begränsningar med ämnesövergripande tematisk undervisning för hållbar utvecklingEducation for Sustainable DevelopmentPossibilities and limitations with thematic interdisciplinary education for Sustainable Development.Antal sidor: 39Att gå från abstrakta ord till konkret handling, när det gäller realiseringen av hållbar utveckling, är en högprioriterad uppgift i dagens och framtidens globala samhälle. LÄS MER