Sökning: "Johanna Norling"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Norling.

 1. 1. Predicerar företagens CSR-arbete de anställdas organisatoriska engagemang? : En kvantitativ undersökning om anställda på företag i privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Johanna Norling; Andrea Hartwig; [2020]
  Nyckelord :CSR; organisatoriskt engagemang; affektiv; varaktighet; normativ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om Corporate Social Responsibility (CSR) kunde predicera de anställdas organisatoriska engagemang (OC). De tre olika dimensionerna inom CSR; miljö, socialt och ekonomiskt ansvarstagande togs i beaktning för att undersöka vilka av dem som kunde predicera respektive dimension av OC; affektivt engagemang, varaktighet i organisationen och normativt engagemang. LÄS MER

 2. 2. HR-funktionens förändrade roll : En studie om linjechefers uppfattning av HR-funktionen i Falu och Avesta kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Johanna Gustafsson; Åsa Norling; [2015]
  Nyckelord :HR- transformation; Shared services; strategic HRM; duality of HR management; HR-transformation; Shared service; strategisk HRM; HR-arbetets dualitet;

  Sammanfattning : Traditionellt har HR-arbetet främst varit fokuserat på administrativa uppgifter och inte ansetts vara tillräckligt effektivt och värdeskapande. För att HR-arbetet ska bli mer strategiskt behöver funktionen organiseras så att den tillgodoser dessa behov (Boglind et al, 2013). LÄS MER

 3. 3. Att diagnostisera barn med ADHD tidigt i förskolan, på gott eller ont?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Norling; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Betalningstider : En statistisk undersökning om företags faktiska kundkreditdagar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Emma Eilertsdotter Flink; Johanna Norling; Malin Eriksson; [2009]
  Nyckelord :Kundkredittid; Kundkreditdagar; DSO; betalningstid; geografisk fördelning;

  Sammanfattning : Account receivables tie up large amounts of capital in. Various reports show that the actual time for customer to pay their invoices is getting longer. This is a problem both from a society and a business economic perspective. LÄS MER