Sökning: "Johanna Oellig"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Oellig.

 1. 1. Att lagstifta eller inte lagstifta - En systematiserande kvalitativ textanalys om varför Sverige fortfarande inte har lagstiftat mot könsdiskriminerande reklam.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Oellig; [2021-09-17]
  Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam; Marknadsföring; Yttrandefrihet; Behov; Skyddsintressen; Jämställdhet; Genusrättsvetenskaplig teori; Normativ inkoherens;

  Sammanfattning : Debatten om en eventuell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är ett återkommandefenomen i det svenska samhället eftersom ingen befintlig lag är i skrivande stund tillämplig för att reglera frågan. Åtskilliga motioner har argumenterat för en lagstiftning, varav den senaste från 2017. LÄS MER

 2. 2. Ett fängslande samtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Karlborg; Johanna Oellig; [2014]
  Nyckelord :Bättre ut; avskaffande; funktion; diskurs; fängelse; kriminalvårdare; stigmatisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys av en muntligt formulerad diskurs med svenska kriminalvårdare om fängelsestraffets funktion och avskaffande. Syftet med uppsatsen är att visa på eventuella släktskap mellan en akademisk och en vardaglig diskurs om ämnet samt undersöka hur kriminalvårdarnas identitet tar sig uttryck i empirin. LÄS MER