Sökning: "Johanna Olsen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Olsen.

 1. 1. Rehabilitering av patellofemoralt smärtsyndrom - är styrketräning av höftmuskulatur eller styrketräning av knämuskulatur mest effektivt för att minska smärta? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Vilma Funck; Johanna Olsen; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Höftmuskulatur; Knämuskulatur; Patellofemoralt smärtsyndrom; Styrketräning;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion/bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett av de vanligast förekommande orsakerna till knäsmärta och karaktäriseras av en diffus smärta vilken uppkommer vid moment som orsakar belastande stress för knäleden, vanligtvis kopplat till fysiskt aktiva individer. Tidigare studier har kopplat samman PFSS med en dysfunktion i den främre lårmuskulaturen quadriceps, men de senaste åren har studier som istället undersökt effekterna av styrketräning av höftmuskulaturen indikerat att ett träningsfokus även här kan vara fördelaktigt i behandlingssyfte. LÄS MER

 2. 2. Få barnböcker som representerar barn med funktionsnedsättning. : En studie om pedagogernas uppfattning hur barn med funktionsnedsättning representeras i barnböcker i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Olsén; [2019]
  Nyckelord :Disabilities; children books; environment; Funktionsnedsättning; funktionshinder; barnböcker; miljö; barnlitteratur; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jag vill se hur barn med fysiska funktionsnedsättningar representeras i barnböcker i förskolan. Dessutom få en uppfattning om hur pedagogerna arbetar för att få funktionsnedsättning som en del i verksamheten oavsett om det finns barn med funktionsnedsättningar eller inte på avdelningen. LÄS MER

 3. 3. Creating Verbal Weapons : A Sociolinguistic Study on Taboo Words and Acceptance in Social Communities

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Olsen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The legitimacy of social accounting : A case study of SME managers’ attitudes and actions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Sundberg; Anna Stevenson; [2014]
  Nyckelord :Social accounting; Small to medium sized enterprises; Corporate Social Responsibility; Managerial attitudes; Sustainability practices;

  Sammanfattning : Different stakeholders are now showing a higher interest in organisations’ social responsibility than ever before, creating an increased pressure on organisations' sustainability performance. Various researchers (e.g. LÄS MER