Sökning: "Johanna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Johanna Olsson.

 1. 1. Skiljer sig effekten på den sensomotoriska kontrollen vid explicit respektive implicit proprioceptionsträning av nacken? : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Olsson; Johanna Wallin; [2023]
  Nyckelord :Explicit och Implicit nackträning; Proprioception; Sensomotorisk kontroll; VR-teknik.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nacksmärta är en av de vanligaste muskuloskeletala åkommorna och ett av våra stora folkhälsoproblem idag. Tjugofem procent av alla patienter som söker fysioterapi representeras av nackrelaterade besvär. LÄS MER

 2. 2. "Det sitter i ryggmärgen" : En kvalitativ studie om kommunala riktlinjers påverkan på biståndshandläggares beslutsfattandeprocess

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marriëtta Olsson; Johanna Sjöholm; [2023]
  Nyckelord :Aid assessment; Care managers; Governmentality; Municipal guidelines; Policy; Biståndsbedömning; Biståndshandläggare; Governmentality; Kommunala riktlinjer; Policy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine in what way municipal guidelines affect care managers aid assessments process. The study also examined if it is possible for care managers to make aid assessment decisions that exceed references in municipal guidelines and whether there was a resistance from colleagues or managers when care managers make those decisions. LÄS MER

 3. 3. Stenens hus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johanna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Architecture; Museum; Bohuslän; Hunnebostrand; Quarry; Stenbrott; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project examines the potential design of a visitor center named ”Stenens Hus” in Hunnebostrand, Sweden. The village was a prominent stone quarrying community in the 20th century, and the quarrying industry left its mark on the town even after it was shut down in the 1970s. LÄS MER

 4. 4. “Är du en sån där?” : -En kvalitativ studie om HR-arbetarnas yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Olsson; Hanna Karlsson; [2023]
  Nyckelord :HR; Human Resources; Identity work; Professional identity; Personal identity; Public sector; HR; Personalvetare; Identitetsarbete; Yrkesidentitet; Personlig identitet; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : A common conversation starter is to ask for someone's working title, this title is then often used as a label to define an individual. To label an individual affects how they perceive themself both at work and outside of work. Therefore work plays a big part in an individual's life and is also strongly connected to one's identity. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att vara förälder till barn som genomgår cancerbehandling: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Cecilia Wikman; Johanna Hägglund; [2023]
  Nyckelord :Barncancer; Cancerbehandling; Erfarenheter; Föräldrar; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överlevnaden för barncancer har under senaste årtiondena ökat avsevärt. Den vanligaste formen av barncancer är leukemi och de flesta barnen som drabbas är i åldrarna ett till sex år. Behandling av barncancer kan pågå i månader till år och påverka barnets utveckling, aktivitetsnivå samt livskvalitet. LÄS MER