Sökning: "Johanna Petersen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Petersen.

 1. 1. NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV - En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Petersen; Ahmed Hanic; [2021-03-04]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsmedieundvikare; nyhetskonsumtion; Folk theories; Uses and gratification theory; intervjustudier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå fråntraditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behoven nyhetsmedieundvikare har.Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans erfarenhet av samtal kring biverkningar av hormonella preventivmedel - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Ekelund; Emilie Petersen; [2017]
  Nyckelord :Preventivmedelsrådgivning; preventivmedelsförskrivning; individbaserad rådgivning; antikonception; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kvinnor undviker eller slutar använda preventivmedel på grund av befarade eller upplevda biverkningar. Syfte: Att undersöka barnmorskans erfarenhet av samtal och rådgivning kring biverkningar av hormonella preventivmedel. Metod: Intervjuer med 14 preventivmedelsförskrivande barnmorskor. LÄS MER

 3. 3. Estetiska lärprocesser i förskolan : En kvalitativ studie av hur förskollärare arbetar med estetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Petersen; Sofia Ellingsen; [2014]
  Nyckelord :Estetik; Lärprocesser; Förskola; Pedagogik;

  Sammanfattning : Föreliggande studie fokuserar på ämnet estetik och hur ämnet används i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med estetiken i verksamheten. Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer med förskollärare på olika förskolor i en medelstor kommun. LÄS MER