Sökning: "Johanna Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Johanna Pettersson.

 1. 1. Menstruationscykeln och träning: Kvinnliga idrottares egna upplevelser med fokus på prestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Felicia Kallberg; Gemma Marsh; Johanna Pettersson; [2021-10-22]
  Nyckelord :menstruationscykeln; prestation; medvetenhet; drottare; symptom;

  Sammanfattning : Introduktion: Fler kvinnor väljer att idrotta och trots ökat intresse om kvinnokroppen och menstruationscykeln (MC) i idrottsvärlden finns det fortfarande brist på forskning. Att optimera sin prestation är ett mål hos idrottare men för att kunna göra det så effektivt som möjligt behövs det mer kunskap om hur MC påverkar idrottare och deras prestation. LÄS MER

 2. 2. Bundle Burials at Ajvide/Jakobs : A taphonomic interpretation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Johanna Pettersson Svärd; [2021]
  Nyckelord :Bundle burials; mortuary archeology; archaeothanatology; taphonomy; archaeology; osteology;

  Sammanfattning : The burial type referred to as bundle burials was a rare occurrence during the Neolithic era and little research has been done on the topic. Three graves from the Ajvide/Jakobs site at Eksta parish, Gotland have been identified as this specific type of burial. LÄS MER

 3. 3. Skivbolagens ledarskap : Majorbolagens ledarskap i den kreativa processen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Nordlund; Hallberg Oscar; David Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; the music industry; organizational structure; record label; organizational change; the creative process; entrepreneurship.; Ledarskap; musikindustrin; organisationsstruktur; skivbolag; organisationsförändring; den kreativa processen; entreprenörskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av ledarskapets roll i den kreativaprocessen inom majorbolagens organisationsstrukturer, samt på vilka sätt ledarskapet styr denkreativa processen. Ledarskapets betydelse i den kreativa processen diskuteras kring olikasituationer samt omgivningen och dess krav som styr marknaden och dess förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Employee Retention Management genom det psykologiska kontraktet : En komparativ studie om vad lärare i fristående och kommunala skolor värderar högst i sin anställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefine Dahlborg; Johanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Social exchange; human resource management; employee retention management; psychological contract; public organizations; private organizations; teachers; Social exchange; human resource management; employee retention management; psykologiskt kontrakt; offentlig verksamhet; privat verksamhet; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är av stor vikt för organisationer att arbeta med employee retention management för att maximera sina chanser att behålla sin personal. Att förlora medarbetare leder till höga kostnader för bland annat nyrekrytering och upplärning. Dessutom uppstår en kompetensförlust. LÄS MER

 5. 5. Boken blir mer än bara en berättelse : En studie om lärares syn på och användande av högläsning och boksamtal kring skönlitterära böcker i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jasmine Olofsson; Johanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Enkät; Högläsning; Boksamtal; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en bredare bild av hur lärare, verksamma i årskurserna Fk - 3, ser på och använder sig av boksamtal vid högläsning av skönlitterära böcker i klassrummen. För att få fram resultatet gjordes en enkät med 14 frågor som var av både strukturerad och icke strukturerad karaktär. LÄS MER